Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2358

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методи створення і перевірки хешу графічних зображень
Authors: Муляр, Ігор Володимирович
Джулій, Андрій Володимирович
Keywords: інформаційні технології;графічні зображення;ідентифікації повідомлення;хешування зображення;графические изображения;идентификации сообщения;хеширования изображения;graphic representations;message identifications;hashing images
Issue Date: 2012
Publisher: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Муляр І. В. Методи створення і перевірки хешу графічних зображень / І. В. Муляр, А. В. Джулій, Є.В. Гіль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. № 38. – С. 216-221.
Abstract: У статті розлянуті підходи для обчислення статистичних значень графічних зображень, які захоплять головні особливості зображення і залишаються по суті незміненними через прийнятні перетворення. Запропоновані методи є гнучкими і можуть використовуватися для рішення інших задач.
В статье рассмотрены подходы для вычисления статистических значений графических изображений, которые захватят главные особенности изображения и остаются по сути незминеннимы через приемлемые преобразования. Предложенные методы являются гибкими и могут использоваться для решения других задач.
In the article the approaches for calculation of statistical values of graphic representations which will grasp the main features of the image are considered and remain as a matter of fact not changed through comprehensible transformations. The offered methods are flexible and can be used for the decision of other problems.
Description: Алгоритм хешування графічних зображень повинен створювати 'близькі' значення для зображень, які одержані через прийнятні перетворення, і 'віддалені' значення для зображень, які одержані через неприпустимі перетворення.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2358
UDC: 004:004.65
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Джулій,Муляр №38.pdf425,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.