Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2349

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Технологія Software Defined Radio та перспективи її використання
Authors: Полікаровських, О.І.
Гавронський, В.Є.
Keywords: Software Defined Radio (SDR);радіозв’язок з програмованими параметрами компонентів;середня довжина вільного пробігу молекул;АЦП;ЦАП;прямий синтезатор частоти
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Полікаровських, О. І. Технологія Software Defined Radio та перспективи її використання [Текст] / О. І. Полікаровських, В. Є. Гавронський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – № 1. – С. 165-169.
Abstract: На підставі проаналізованої інформації зроблено висновки про доцільність розвитку технології Software Defined Radio (SDR) для розвитку сучасних телекомунікаційних технологій, що дозволить поставити на новий концептуальний рівень розробку та модернізацію радіоапаратури у нашій державі, а також дасть змогу змінити принципи виробництва сучасної радіоапаратури. Використання технології SDR дає можливість використовувати різноманітні телекомунікаційні протоколи на єдиній елементній базі, тим самим радикально здешевлюючи проектування, виробництво та економічну ефективність розробки та впровадження нових телекомунікаційних стандартів.
Based on the analyzed information on whether the conclusions of Technology Software Defined Radio (SDR) for the development of modern telecommunication technologies that will put a new conceptual level of development and modernization of radio in this country, and will help change the principles of modern radio equipment. Use of SDR enables the use of various telecommunications protocols for single components, thus radically drop cost of design, production and economic efficiency of the development and introduction of new telecommunication standards.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2349
UDC: 621.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2012 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛІКАРОВСЬКИХ.pdf597,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.