Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2328

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Уточнення загроз та аналіз методів захисту інформації
Authors: Хмельницький, О.Ю.
Keywords: криптографія;захист інформації
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Хмельницький, О. Ю. Уточнення загроз та аналіз методів захисту інформації [Текст] / О. Ю. Хмельницький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. – № 1. – С. 165-167.
Abstract: В статті розглянуто принципи захисту інформації, що базуються на сучасних методах криптографії – які вирішують два головних питання: надійність і швидкодія. Розробка шифрів та програмного забезпечення, що відповідає цим умовам, знаходиться в центрі уваги дослідження. Головною причиною захисту інформації з використанням криптографії є здатність закриття конфіденційної інформації з певними гарантіями для її власника.
In the article the principles of information security, based on modern methods of cryptography – that solve two major issues: the reliability and performance. Development of codes and software that meets these conditions is the focus of research. The main prchynoyu protection using cryptography is the ability to close the confidential information with certain guarantees for its owner.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2328
UDC: 004:004.65
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ_2.pdf739,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.