Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2303

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності.
Other Titles: Lexical synonymy: functional identity analysis attempt
Authors: Терещенко, Людмила Вікторівна
Tereshchenko, L.
Keywords: синонімія;лексикологія;дієсорва мовлення;лексична синонімія;домінанта;гіперсинонімічні групи;lexical synonymy;synonymic set;hypersynonymic group
Issue Date: 2004
Citation: Терещенко Л. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності / Л. Терещенко // Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна. – 2004. – Вип. 34, ч. 1. – С. 280-285.
Abstract: Проаналізовано явище лексичної синонімії, виявлено суміжні й паралельні синонімічні ряди гіперсинонімічної групи говоріння/мовлення, тобто системи суміжних чи паралельних синонімічних рядів, де компоненти ряду входять до однієї лексико-семантичної групи, мають спільний денотат, синонімізуються з іншими рядами групи в якихось значеннях, обов’язково синонімізуються з початковим рядом, але різняться характером перебігу дії, семантичними елементами, стилістичною маркованістю, функціонально-стильовим використанням.
The problem of a synonymic set and hypersynonymic group as the functional identities as an example of the verbs of the group „speaking” is investigated. The peculiarities of the synonymic relationships between the components of one set and between the adjacent sets in the structure of a hypersynonymic group are observed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2303
UDC: 811.161.2’373
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра слов’янської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tereshenko-статт-львыв.doc78,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.