Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2178

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Фактори формування трудової поведінки працівника
Authors: Базалійська, Наталія Петрівна
Keywords: поведінка людини;міждисциплінарний підхід;трудова поведінка працівника;індивідуальні характеристики персоналу;фактори впливу;behavior of person;mizhdisciplinarniy approach;labour behavior of worker;individual descriptions of personnel;factors of influence
Issue Date: 2010
Publisher: ПП Медобори-2006
Citation: Базалійська Н. П. Фактори формування трудової поведінки персоналу організації / Н. П. Базалійська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2010. – С. 518-522.
Abstract: В статті розглянуто поведінковий аспект управління персоналом підприємства. Визначено сутність трудової поведінки працівника. Узагальнено сукупність факторів впливу на поведінку персоналу організації.
The article is considered the behavior aspect of personnel management. The essence of the labour behavior of worker is defined. The factors of influence on the labour behavior of personnel of organization is summarized .
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2178
UDC: 331.101.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STATTIA 1.pdf36,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.