Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2169

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Міфологізація політичної реклами
Other Titles: Мифологизация политической рекламы
Authors: Лютко, Наталія Віталіївна
Keywords: виборчі технології;виборчий процес;політична реклама;міфологізація;політичний міф;політична трансформація;избирательные технологии;избирательный процесс;политическая реклама;политический миф;мифологизация;политическая трансформация;election technologies;the electoral process;political advertising;political myth;mythology;political transformation
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили
Citation: Лютко Н. В. Міфологізація політичної реклами / Н. В. Лютко // Наукові праці. Сер. : Політологія : наук.-метод. журн. / Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилян. Акад.». – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 216, т. 228. – С. 105-109.
Series/Report no.: Політологія;
Abstract: Виокремлено основні характеристики міфу, які забезпечують його функціонування у політичній сфері суспільства. Аналізуються природа політичного міфу та його вплив на мотивацію політичного вибору в контексті виборчих процесів в українському суспільстві. Показано, що міф виникає у процесі міфотворення та міфотворчості. Розглянуто аспект застосування певних прийомів або технологій у процесі міфотворчості. Визначено сутність міфологізації політичної реклами як складного комунікативного процесу. Проаналізовано роль політичної реклами у виборчих процесах як технології створення і виробництва політичних міфів.
Выделены основные характеристики мифа, которые обеспечивают его функционирование в политической сфере общества. Анализируются природа политического мифа и его влияние на мотивацию политического выбора в контексте избирательных процессов в украинском обществе. Показано, что миф возникает в процессе мифотворчества и мифотворчества. Рассмотрены аспект применения определенных приемов или технологий в процессе мифотворчества. Определена сущность мифологизации политической рекламы как сложного коммуникативного процесса. Проанализирована роль политической рекламы в избирательных процессах как технологии создания и производства политических мифов.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2169
UDC: 323.21
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міфологізація політичної реклами.doc77 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.