Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2155

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Цілісність та конфіденційність передачі даних у мережах
Authors: Хмельницький, О.Ю.
Хмельницький, Ю.В.
Keywords: загроза інформації;технології захисту;цілісність та конфіденційність передачі даних;захищеність мереж;threat information technology security;integrity and confidentiality of data;security networks
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Хмельницький, О. Ю. Цілісність та конфіденційність передачі даних у мережах [Текст] / О. Ю. Хмельницький, Ю. В. Хмельницький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – С. 214-217.
Abstract: Досліджено та виділені типові загрози інформації – потенційно несприятливі дії на інформацію, що призводить до порушень хоча б одної з її властивостей. Аналіз загроз інформації є одним з найбільш важливих питань при побудові захищених мереж. Такий аналіз має виявити можливі загрози інформації та показати з якого боку мережі нам слід чекати атаки.
Investigated and identified common threats to information ‐ a potentially adverse effect on the information that leads to violations of at least one of its properties. Analysis of threats to information is one of the most important issues in building secure networks. This analysis should identify possible threats and information show which side of the network, we should expect an attack.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2155
UDC: 004:004.65
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.pdf982,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.