Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2136

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Синергічна орієнтація стратегій міжнародної корпорації
Other Titles: Synergetic orientation of international corporation strategies
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Khytra, Olena
Keywords: стратегія;атрактор;біфуркація;флуктуація;синергізм;самоорганізація
Issue Date: 11-May-2012
Publisher: Харківський національний економічний університет
Citation: Хитра О. В. Синергічна орієнтація стратегій міжнародної корпорації / О. В. Хитра // Бізнес-Інформ. - 2012. - № 5. - С. 261-265.
Abstract: Розглянуто передумови формування синергічної стратегії міжнародної корпорації. Визначено роль стратегічних рішень у процесі переходу від хаосу до порядку, підвищенні інформативності та зменшенні рівня ентропії економічної системи. Охарактеризовано ефекти синергізму, що досягаються від впровадження багаторівневої стратегії міжнародної корпорації.
Рассмотрены предпосылки формирования синергической стратегии международной корпорации. Определена роль стратегии в процессе перехода от хаоса к порядку, повышении информационности и снижении уровня энтропии системы. Охарактеризованы эффекты синергизма, порождаемые многоуровневой стратегией международной корпорации.
Preconditions of forming of synergetic strategy of international corporation were considered. The role of strategic decisions in the process of passing from chaos to order, increasing of informing and decreasing of entropy level of economic system was determined. Effects of synergy which are achieved from implementation of multilevel strategy of international corporation were characterized.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2136
ISSN: 2222-4459
UDC: 007:334.754
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
261_265.pdf273,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.