Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2132

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування та його ресурсні детермінанти
Other Titles: Современные тенденции развития отечественного машиностроения и его ресурсные детерминанты
Modern tendencies of native machine-building development and its resource determinants
Authors: Черномазюк, Антоніна Григорівна
Стадник, Валентина Василівна
Chernomaziuk, A.G.
Stadnik, V.V.
Keywords: ресурсний потенціал;машинобудівний комплекс;стан галузі;тенденції;ресурсні можливості;недоліки та перспективи галузі;состояние отрасли;тенденции;ресурсные возможности;недостатки и перспективы отрасли;машиностроительный комплекс;machine-building complex;state of the industry;trends;resource possibilities;drawbacks and prospects of the industry
Issue Date: 30-Sep-2010
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Черномазюк А.Г. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування та його ресурсні детермінанти [Текст] / А.Г. Черномазюк, В.В. Стадник // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 2(6). - С. 91-99.
Abstract: Проаналізовано діяльність машинобудівної галузі України; визначено тенденції розвитку машинобудування; виявлено проблеми, що уповільнюють розвиток машинобудівних підприємств, та окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування.
Проанализирована деятельность машиностроительной отрасли Украины; определены тенденции развития машиностроения; выявлены проблемы, которые замедляют развитие машиностроительных предприятий, и определены возможные перспективы развития машиностроения.
Activity of machine-building industry of Ukraine has been analysed; tendencies of machine-building industry have been determined; problems found which slow the development of machine-building enterprises, have been found, and the possible perspectives of machine-building development have been outlined.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2132
UDC: 658:338.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernomaziuk_2010.pdf471,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.