Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2104

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами
Other Titles: Аnalysis and theoretical substantiation of work of auto-balancing units with liquid and free-flowing working bodies
Анализ и теоретическое обоснование работы автобалансирующих устройств с жидкостными и сыпучими рабочими телами
Authors: Драч, Ілона Володимирівна
Drach, I.V.
Keywords: машинознавство;ротор;вібрації;автоматичне балансування (самобалансування);автобалансуючий пристрій (АБП);ефективність балансування;rotor;vibration;automatic balancing (self-balancing);auto-balancing units (ABU);balancing effectiveness
Issue Date: 2008
Citation: Драч І. В. Аналіз і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Драч Ілона Володимирівна ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2008. - 23 с.
Abstract: Дисертаційна робота відображає результати аналізу автоматичного балансування роторів машин з вертикальною віссю обертання за допомогою пасивних автобалансуючих пристроїв з рідинними і сипкими робочими тілами. У даному дослідженні вивчається робота пристроїв автоматичного балансування, що мають вигляд порожнистої камери, частково заповненої робочими тілами (рідиною, сипучими тілами) і є пасивними регуляторами прямої дії, що не потребують підведення енергії і системи керування для переміщення коригувальних мас. У роботі системно досліджується явище автобалансування роторів машин рідинними автобалансирами, розробляється теоретичне обґрунтування, що пояснює експериментально відкрите явище самобалансування рідиною на дорезонансних і всіх інших режимах обертання ротора. Розроблене теоретичне обґрунтування автоматичного балансування рідиною роторів з вертикальною віссю обертання відрізняється від існуючих положень врахуванням гідравлічних властивостей рідини і демпфування системи.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2104
UDC: 62.755
Content type: Автореферат
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08divsrt-2.doc295 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.