Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2085

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інтегральний природно-ресурсний потенціал Хмельницької області за умов інтеграційних процесів
Authors: Журба, І.Є.
Keywords: природноресурсний потенціал;природокористування;інтегральні природні ресурси;стична індустрія;natural resources;environmental management;ntegrated natural resources,;territorial structure;the tourism industry
Issue Date: 2014
Citation: Журба, І.Є. Інтегральний природно-ресурсний потенціал Хмельницької області за умов інтеграційних процесів [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3, т. 2. – С. 157-163. –
Abstract: Дано аналіз компонентнофункціональної та територіальнофункціональної структури природноресурсного потенціалу Хмельниччини. Автором на основі вартісної оцінки кількісних і якісних параметрів природних ресурсів встановлено, що у структурі природноресурсного потенціалу Хмельницької області переважають земельні ресурси. У їх структурі провідне місце займають сільськогосподарські угіддя (79,0 % вартості), а в них – орні землі (82,4 % вартості). Отже у дослідженні було з’ясовано інтегральний природноресурсний потенціал та його територіальна диференціація в межах області.
Annotation – The analysis of componentfunctional, territorial and functional structure of the natural resource potential interest. The author based the valuation of quantitative and qualitative parameters of the natural resources found in the structure of natural resources Khmelnitsky region dominated land resources. Their structure leading position is agricultural land (79.0% of the cost), and they – arable land (82.4% of the value). So the study it was found integrated natural resource potential and its territorial differentiation within the region.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2085
UDC: 911.338(447)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZHURBA.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.