Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2083

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Захист інформації в комп'ютерних мережах
Other Titles: Information protection in computer networks
Authors: Пятін, І.С.
Макаришкін, Д.А.
Карпова, Л.В.
Pyatin, I.S.
Makaryshkin, D.A.
Karpova, L.V.
Keywords: захист інформації;міжмережевий екран;віртуальна приватна мережа;information security;firewall;virtual private network
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Пятін, І.С. Захист інформації в комп'ютерних мережах [Текст] / І. С. Пятін, Д. А. Макаришкін, Л. В. Карпова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №3. – С. 66-68.
Abstract: Розвиток локальних і глобальних комп’ютерних мереж збільшує ризики перехоплення конфіденційної інформації. В роботі проаналізовані розповсюджені методи захисту інформації. Показані способи використання міжмережевих екранів з метою створення демілітаризованої зони для захисту серверів від несанкціонованого доступу. Розглянуті варіанти створення віртуальних приватних мереж, що дозволяють об'єднати декілька географічно віддалених мереж організації в єдину мережу з використанням глобального інформаційного простору без створення додаткових каналів зв’язку. Захист інформації можна здійснювати на рівні програмного обо апаратного забезпечення. Для підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів необхідно поєднувати використання міжмережевих екранів зі створенням віртуальних приватних мереж.
Development of local and global networks increases the risk of interception of confidential information. The article analyzes common methods of data protection. The authors have shown how to use firewalls to create a demilitarized zone to protect the servers from unauthorized access. The versions of creation of virtual private networks have been studied that can combine some geographically distant networks in one network using global information space without creating additional connection channels. Information security can be made at the level of software or hardware. A firewall protects the perimeter of the local network and virtual private network protects information while sending it by means of a global network. To enhance the security of information resources using of firewalls should be combined with creation of virtual private networks.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2083
UDC: 004.7.056.5
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PYATIN.pdf601,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.