Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2064
Title: Застосування основних положень агентської теорії у контексті взаємодії суб’єктів економічної безпеки підприємств
Authors: Рудніченко, Євгеній Миколайович
Keywords: принципал;агент;економічна безпека;агентські відносини;гармонізація інтересів
Issue Date: 2013
Publisher: Чернівецький торгівельно-економічний інститут
Citation: Рудніченко Є. М. Застосування основних положень агентської теорії у контексті взаємодії суб’єктів економічної безпеки підприємств / Є. М. Рудніченко // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2013. – Вип. ІІІ (51). - С. 39-44.
Abstract: Розробка дієвої системи економічної безпеки потребує дослідження процесів взаємодії основних суб’єктів. Теорія агентських відносин дозволяє виявити мотиви поведінки агентів та принципалів, окреслити основні проблеми їх взаємодії. Опортуністична поведінка, асиметричність інформації та інші фактори впливають на систему економічної безпеки держави та підприємств. Причому одним з можливих шляхів вирішення проблем є гармонізація інтересів вищезазначених суб’єктів.
Разработка действенной системы безопасности требует исследования процессов взаимодействия основных субъектов. Теория агентских отношений позволяет выявить мотивы поведения агентов и принципалов, определить основные проблемы их взаимодействия. Оппортунистическое поведение, асимметричность информации и другие факторы влияют на систему экономической безопасности государства и предприятий. Причем одним из возможных путей решения проблем является гармонизация интересов вышеуказанных субъектов.
Develop an effective system of economic security needs study of interaction of basic subjects. Theory of agency reveals motives of agents and principals, to outline the main problems of their interaction. Opportunistic behavior, information asymmetry and other factors affecting the system security and economic enterprises. And one of the possible solutions to problems is to harmonize the interests of the above-mentioned subjects.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2064
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NV-2013-V3_6.pdf181,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.