Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2032

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування
Authors: Грипинська, Надія Василівна
Keywords: чиселні методи;мажоранти і діаграми Ньютона функцій;чисельні методи;апроксимація функцій;визначені інтеграли;негладкі і розривні функції;задача Коші для диференціальних рівнянь
Issue Date: 2002
Publisher: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
Citation: Грипинська, Н. В. Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. Наук : 01.01.07 / Грипинська Надія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2002. - 17 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2002. У дисертаційній роботі подальшого розвитку набула теорія некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, яка використана для апроксимації функцій, побудови чисельного методу відшукання екстремуму негладких і розривних функцій, заданих на проміжку, виведення нових формул наближеного обчислення визначених інтегралів, побудови нових чисельних методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь і систем звичайних диференціальних рівнянь.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2032
UDC: 518.12
Content type: Автореферат
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міністерство освіти і науки України.pdf479,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.