Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2007

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах
Other Titles: The world experience of implementation of innovation in the economy and enterprises
Authors: Іванов, М.В.
Keywords: інновації;конкурентоспроможність;промислові підприємства;інноваційність;світова економіка;innovation;competitiveness;industry;global economy
Issue Date: 2014
Citation: Іванов, М.В. Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах [Текст] / М. В. Іванов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3, т. 2. – С. 65-69.
Abstract: У статті розглянуто показники, що застосовуються у державах на європейському континенті щодо інновації у економіці та функціонуванні підприємств, зокрема господарській діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовані недоліки теорії та практики у якісному оцінювані інноваційності. Проаналізовано різні підходи щодо нововведень. Здійснено огляд ключових показників інноваційності. Наведені приклади запровадження інновацій у країнах світу.
The article considers the indicators used in the countries in Europe on innovation in the economy and the functioning of enterprises, especially in economic activities of machine building companies. Reasonable deficiencies of the theory and practice of quality valued innovation. Analyzed different approaches on innovation. Made the survey of major indicators of innovation. Described the examples of innovation in the world.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2007
UDC: 33.339
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IVANOV.pdf933,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.