Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1992

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інноваційний розвиток регіону: особливості управління
Authors: Рудніченко, Євгеній Миколайович
Гавловська, Наталія Іванівна
Issue Date: 2012
Citation: Руднічекно Є. М. Інноваційний розвиток регіону: особливості управління / Є. М. Рудніченко,Н. І. Гавловська // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – О. : Вид-во ОДЕУ, 2012. - № 2 (45). - С. 361-364.
Abstract: У статті розглянуто основні проблеми інноваційного розвитку регіону, складові елементи інноваційної політики регіо- нального рівня. Проведено аналіз Інно- ваційної активності підприємств. Наведено структуру витрат за напрямами Інно- ваційної діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення системи інноваційного розвитку регіону.
In the article the main problems of innovative development of the region, elements of innovation policy at the regional level are considered. The analysis of innovation in enterprises is done. The structure of expenses in the areas of innovation is given. The ways of improving the system of innovation development of the region are proposed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1992
UDC: 330.341.1
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vsed_2012_2_60.pdf153,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.