Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1991

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства
Other Titles: Объективизации базиса формирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
Objectification of basis of the formation mechanism of providing enterprise economic security
Authors: Гавловська, Наталія Іванівна
Keywords: економічна безпека;об’єкт захисту;об’єкт впливу;механізм;экономическая безопасность;механизм;объект воздействия;объект защиты;economic security;mechanism;receptor;object protection
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький економічний університет
Citation: Гавловська Н. І. Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства / Н. І. Гавловська // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (35). - С. 151-156.
Abstract: У статті досліджено сутність поняття "економічна безпека підприємства" з виділенням об’єкта впливу та об’єкта захисту у межах наведених підходів до трактування економічної безпеки підприємства. Конкретизовано склад таких об’єктів та визначено їх вплив на формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Формалізовано складові базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Наведено очікувані результати від ефективного функціонування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства.
В статье исследована сущность понятия "экономическая безопасность предприятия" с выделением объекта воздействия и объекта защиты в пределах наведенных подходов к трактовке экономической безопасности предприятия. Конкретизированы состав таких объектов и определено их влияние на формирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Формализована составляющие базиса формирования механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Приведены ожидаемые результаты от эффективного функционирования механизма обеспечения экономической безопасности предприятия.
In the article the essence of the concept “enterprise economic security” with definition the receptor and object protection within the pointed approaches to the treatment of enterprise economic security is investigated. The structure of the objects is specificated and their impact on the formation mechanism of providing enterprise economic security is defined. The components of the basis of the formation mechanism of providing enterprise economic security are formalized. The expectations from the effective performance of mechanism of providing enterprise economic security are provided.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1991
ISSN: 2072-6791
UDC: 338.24
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гавловська.doc106,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.