Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1807
Title: Оцінка точності чисельних процедур та оптимізація обчислювального алгоритму методу трибоелементів
Authors: Сорокатий, Руслан Володимирович
Issue Date: 2003
Publisher: Технологічний університет Поділля
Citation: Сорокатий, Р. В. Оцінка точності чисельних процедур та оптимізація обчислювального алгоритму методу трибоелементів [Текст] / Р. В. Сорокатий // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2003. - № 4, ч. 2. - С. 10-14.
Abstract: Дано оцінку точності основних чисельних процедур методу трибоелементів. Розглянуто похибку розв’язку рівняння при визначені кута контакту з визначенням кількості ітерацій для досягнення заданої точності. Методом Рунге отримано оцінку точності чисельного інтегрування рівняння рівноваги та наве-дено алгоритм визначення опимального кроку для досягнення заданої точності. Дано оцінку точності сплайн-апроксимації математичного сподівання величини зносу, отримано вираз для кроку інтерполяції, що забезпечує задану точність. На основі кроку інтерполяції визначено оптимальний розмір трибоелементів у вигляді яких представляють трибоспряження.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1807
ISSN: 2307-5732
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SRV31.pdf298,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.