Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1800

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методологічні аспекти лабораторних випробувань вузлів на тертя та зношування при розрахунково-експериментальній оцінці величини зносу
Authors: Пасічник, Олександр Анатолійович
Keywords: трибологія;випробування;зношування;тертя
Issue Date: 2005
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Пасічник О.А. Методологічні аспекти лабораторних випробувань вузлів на тертя та зношування при розрахунково-експериментальній оцінці величини зносу // Проблеми трибології.– 2005.– № 1.– С. 80-83.
Abstract: Викладені основні загальні принципи побудови розрахунково-експериментальних методик оцінки довго-вічності вузлів тертя. Найбільш доцільним вважається розробка таких методик для типових вузлів тертя. На основі системного підходу розроблена структурна схема функціонування трибологічної системи з подальшою конкретизацією змісту окремих її елементів. Сформульовані вимоги до умов проведення лаборато-рних трибологічних випробувань на стадії оцінки ресурсу рухомих спряжень за критерієм зношування коли вже обраний варіант конструктивного рішення вузла тертя.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1800
UDC: 621.891
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045_Text.doc68 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.