Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1755

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Spectral components definition of the signal with harmonic signal noninteger period components
Other Titles: Визначення спектральних складових сигналу з нецілими періодами складових
Authors: Horiashchenko, S.L.
Горященко, С.Л.
Keywords: window analysis;Fourier transform;вікно аналізу;перетворення Фур’є
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Horiashchenko, K.L. Spectral components definition of the signal with harmonic signal noninteger period components [Текст] / K. L. Horiashchenko // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №1. – С. 195-198.
Abstract: This article presents the results of simulation definition spectral analysis of signals, which consist of harmonic signals with noninteger periods. To analyze the discrete Fourier transform is applied. The change of spectral components studied by changing width of Fourier transformation by discarding samples. We found possibility of a more precise determination of the spectral components of the signal due to the accumulation of the results of DFT.
В статті представлені результати моделювання визначення спектрального аналізу сигналів, що складаються з гармонійних сигналів із нецілими періодами. Для аналізу застосовано дискретне перетворення Фур’є. Досліджено зміну спектральних складових при зміні ширини вікна за рахунок відкидання відліків. Встановлено можливість більш акуратного визначення спектральних складових сигналу за рахунок накопичення результатів ДПФ.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1755
UDC: 621.3.095.21:621.3.018
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HORIASHCHENKO2.pdf2,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.