Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1745

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Розробка прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу
Authors: Захаркевич, О.В.
Почупрін, А.В.
Keywords: ланцюг перетворення;експертна система;гнучка переорієнтація;продукційна модель;база знань;цепь превращений;экспертная система;гибкая переориентация;продукционная модель;база знаний
Issue Date: 2014
Citation: Захаркевич О. В. Розробка прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу / О. В. Захаркевич, А. В. Почупрін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий . - 2014. - № 2(2). - С. 50-55.
Abstract: В роботі представлена розробка прото- типу експертної системи гнучкої переорі- єнтації виробництва жіночого верхнього одягу в оболонці «Рапана», яка забезпе- чує діалог у вигляді послідовних запитань системи і відповідей користувача з метою вибору ланцюга перетворень та необхідних прибавок для побудови конструкції виро- бів, що в нього входять
В работе представлена разработка про- тотипа экспертной системы гибкой перео- риентации производства женской верхней одежды в оболочке «Рапана», которая обе- спечивает диалог в виде последовательных вопросов системы и ответов пользовате- ля с целью выбора цепи преобразований и необходимых прибавок для построения конструкции входящих в него изделий
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1745
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технології та конструювання швейних виробів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vejpte_2014_2(2)__10.pdf850,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.