Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/171

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Оцінка ступеня розрізнення імпульсних радіосигналів з урахуванням випадкових процесів в їх комплексній обвідній
Authors: Рудницький, В.Б.
Чесановський, І.І.
Івасюк, О.С.
Keywords: зондуючий радіосигнал
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Рудницький, В. Б. Оцінка ступеня розрізнення імпульсних радіосигналів з урахуванням випадкових процесів в їх комплексній обвідній [Текст] / В. Б. Рудницький, І. І. Чесановський, О. С. Іванюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 2. – С. 244-247.
Abstract: В статті досліджуються питання трансформування кореляційних властивостей радіолокаційних сигналів при урахуванні флуктуаційних амплітудних та кутових складових. Отримані аналітичні вирази щільностей розподілу випадкових складових в комплексній обвідній радіолокаційних сигналів для різних варіантів реалізації імпульсних модуляторів та різних типів генераторів НВЧ.
The article investigates the question of transforming the correlation properties of radar signals with allowance for fluctuation amplitude and angularcomponents. Analytical expressions of the distribution of random components in the complexbypass radar signals for different variants of pulse modulators and generators for various types of microwave.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/171
UDC: 621.396.96
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.29.pdf199,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.