Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1665

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Модель педагогічної технології самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності
Authors: Павлюк, О.С.
Pavliuk, O.S.
Keywords: педагогічна технологія;моделm;викладач фізичного виховання;професійна діяльність;педагогическая технология;модель;преподаватель физического воспитания;профессиональная деятельность;pedagogical technology;model;physical training teacher;professional activities
Issue Date: 2014
Citation: Павлюк О. С. Модель педагогічної технології самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності / О. С. Павлюк //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 41. – С. 235-240.
Abstract: У статті відображені питання, що стосуються розробки та обґрунтування моделі педагогічної технології самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Розкрито структуру, зміст та складові педагогічної технології.
В статье отображены вопросы, которые касаются разработки и обоснования модели педагогической технологии самосовершенствования преподавателя физического воспитания в процессе профессиональной деятельности. Раскрыто структуру, содержание и составляющие педагогической технологии.
The article covers issues related to the development and validation of the model of pedagogical technology self-perfection of physical education teachers during professional performance.The structure, content and components of pedagogical technology, is reveal.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1665
UDC: 378.014
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В_нниця 2014.doc94,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.