Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1527

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю
Authors: Корницька, Л.А.
Kornyts’ka, L.A.
Issue Date: 2011
Citation: Корницька, Л. А. Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю / Л. А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – К.; Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С. 118–121.
Abstract: В статье рассматривается проблема перехода профессионально-технического образования на новые технологии обучения. Компетентносный подход в профессиональном образовании требует новых путей оценивания: от оценки знаний к оценке компетенций.
In the article the problem of transition of профессионально-технического education is examined on new technologies of teaching. Сompetences approach in trade education requires the new ways of evaluation: from the estimation of knowledges to the estimation of jurisdictions.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1527
UDC: 337.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_5_5.doc62,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.