Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1525

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Щодо створення стандарту професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників напрям «Швейне виробництво»
Other Titles: По созданию стандарта профессионально-технического образования по подготовке квалифицированных рабочих направление "Швейное производство"
To establish a standard of vocational education to train skilled workers the direction of "Sewing production"
Authors: Корницька, Л.А.
Kornyts’ka, L.A.
Keywords: стандарт;кваліфікований робітник;компетентність;кваліфікація;компетентнісний підхід у професійній освіті;стандарт;квалифицированный рабочий;компетентность;квалификация;компетентностный подход в профессиональном образовании;standard;skilled worker;competence;qualifications;competency approach in vocational education
Issue Date: 2011
Citation: Корницька Л. А. Щодо створення стандарту професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників напрям «Швейне виробництво» / Л. А. Корницкая // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка С.Я. Батишева : матеріали V міжнар. наук. конф. «Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах», 7–8 верес. 2011 р. – К., 2011. – С. 276–284.
Abstract: Розглядається проблема щодо створення стандарту професійно-технічної освіти, зокрема напряму “Швейне виробництво”. Основна увага звертається на компетентнісний підхід у професійній освіті і вихід на результат – кваліфікований робітник, з колом компетенцій, затребуваних на ринку праці.
Рассматривается проблема по созданию стандарта профессионально-технического образования, в частности направления "Швейное производство". Основное внимание обращается на компетентностный подход в профессиональном образовании и выход на результат – квалифицированный рабочий, с кругом компетенций, востребованных на рынке труда.
The problem of creating a standard of vocational education in particular directions "Clothing manufacture." Focuses on the competency approach in vocational education and access to the result – a skilled worker, with a range of competence demanded by the labor market.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1525
UDC: 37.337.35
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_3_3.doc83,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.