Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1523

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловост
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчен. та студ., 23-25 жовт. 2013 р. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 157 с.
Abstract: У збірнику подані тези наукових доповідей вчених, які розглядались на науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» (23-25 жовтня 2013 р.). Тези наукових доповідей подано в авторській редакції з дотриманням індивідуального стилю. За фактичний матеріал і його інтерпретацію відповідальність несуть автори.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1523
ISSN: 2308-6718
Content type: Книга
Appears in Collections:Кафедра технології та конструювання швейних виробів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ткшв 2013.pdf2,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.