Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1507

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Підтримка вибору середовища програмування для системного програмного забезпечення
Authors: Говорущенко, Тетяна Олександрівна
Малярчук, Роман Андрійович
Лаврінчук, Вадим Володимирович
Keywords: Якість програмного забезпечення;програмне забезпечення (ПЗ);системне програмне забезпечення (СПЗ);середовище програмування;метод аналізу ієрархії
Issue Date: 2014
Publisher: ПП Гонта А.С.
Citation: Говорущенко Т. О. Підтримка вибору середовища програмування для системного програмного забезпечення / Т.О.Говорущенко, Р. А. Малярчук, В. В. Лаврінчук // Інтелектуальні технології в системному програмуванні : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. : зб. наук. пр. – Хмельницький : Гонта А.С., 2014. – С. 372-381.
Abstract: У даній статті показано приклад застосування методу аналізу ієрархій для побудови ієрархії середовищ програмування, яка надає підтримку вибору оптимального середовища програмування для системного програмного забезпечення відповідно до вимог користувача.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1507
UDC: 004.891.3:004.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITSP4-14.pdf346,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.