Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1497

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сучасні проблеми оцінювання якості програмного забезпечення
Authors: Поморова, Оксана Вікторівна
Pomorova, O.V.
Говорущенко, Тетяна Олександрівна
Hovorushchenko, T.O.
Keywords: Якість програмного забезпечення;програмне забезпечення (ПЗ);якість ПЗ;стандарти якості ПЗ;характеристики якості ПЗ;показники якості ПЗ;оцінювання якості ПЗ;программное обеспечение (ПО);качество ПО;стандарты качества ПО;характеристики качества ПО;показатели качества ПО;оценивание качества ПО;software;software quality;software quality standards;software quality characteristics;software quality indicators;software quality evaluation
Issue Date: 2013
Publisher: НАУ "ХАІ"
Citation: Поморова О. В. Сучасні проблеми оцінювання якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 5. – С. 319-327.
Abstract: Проведено аналіз впливу якості програмного забезпечення (ПЗ) на роботу складних апаратно-програмних комплексів, стандартів якості ПЗ та моделей, методів і засобів оцінювання якості ПЗ, який дозволив виявити важливу тенденцію - необхідність оцінювання та прогнозування якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. Доведено суб'єктивну залежність та штучну пристосовуваність використовуваних концепцій, а також відсутність необхідних математичних моделей, теорії та методології в галузі оцінювання та забезпечення якості ПЗ.
Проведен анализ влияния качества программного обеспечения (ПО) на работу сложных аппаратно-программных комплексов, стандартов качества ПО, а также моделей, методов и инструментов оценивания качества ПО, который позволил обнаружить важную тенденцию - необходимость оценивания и прогнозиро-вания качества ПО на ранних этапах жизненного цикла. Доказана субъективная зависимость и искусствен-ная приспосабливаемость используемых концепций, а также отсутствие необходимых математических моделей, теории и методологии в области оценивания и обеспечения качества ПО.
The authors have analyzed the impact of the software quality for work of complex hardware-software systems, the software quality standards, the models, methods and tools of software quality evaluation. The analysis provides to discover an important tendency - the need of software quality evaluation and prediction at the early stages of the life cycle. The authors have proved the subjective dependence and artificial adaptable of used concepts and the lack of mathematical models, theory and methodology in the area of software quality evaluation and assurance.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1497
UDC: 004.891.3:004.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DESSERT_2013.pdf551,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.