Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1407

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Other Titles: Сущность и структура профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов
The maintenance and structure of professional competence of the future engineers-teachers
Authors: Білик, В.В.
Keywords: професійна компетентність;структура професійної компетентності
Issue Date: 2010
Citation: Білик В.В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2010. – Вип. 25. – С. 219-225.
Abstract: В статті розглядається аналіз поглядів на зміст і структуру професійної компетентності фахівців. Подано узагальнену структурну модель професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.
В статье рассматривается анализ взглядов на содержание и структуру профессиональной компетентности специалистов. Подано обобщенную структурную модель профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов.
In article the analysis of sights at the maintenance and structure of professional competence of specialists. It is submitted the generalised structural model of professional competence of the future engineers-teachers.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1407
UDC: 378
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вінниця 2010.pdf1,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.