Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1355

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів
Authors: Корицький, В.В.
Скиба, М.Є.
Артеменко, Л.Ф.
Березенко, М.П.
Березенко, С.М.
Issue Date: 2012
Publisher: Кафедра
Citation: Костицький В. В. Основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів : моногр. для науковців, асп., магістрів та студ. проф. ВНЗ, інж.-техн. працівників хім. та легкої пром-сті / В. В. Кострицький, М. Є. Скиба, Л. Ф. Артеменко, М. П. Березненко, С. М. Березненко; МОНМС України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Кафедра, 2012. - 264 c. - Бібліогр.: с. 234-262
Abstract: Запрононовано сучасну концепцію технологічних властивостей текстильних і взуттєвих матеріалів з урахуванням їх анізотропної та в'язкопружної природи. Визначено вихідні дані та запропоновано математичні моделі в'язкопружних та анізотропних властивостей текстильних і взуттєвих матеріалів. Обгрунтовано вплив в'язкопружних властивостей текстильних матеріалів на процес формування складних поверхонь з урахуванням анізотропії фізико-механічних властивостей формувальних матеріалів. Визначено основні технологічні параметри формування криволінійних поверхонь текстильних і шкіряних виробів з урахуванням анізотропії та в'язко-пружних властивостей матеріалів. Встановлено й обгрунтовано умови формування багатошарових складних криволінійних поверхонь деталей одягу, що забезпечують стан внутрішньої рівноваги всього пакету. Розглянуто процес формування складних криволінійних поверхонь деталей одягу в поперечному електромагнітному полі, що дозволило в першому наближенні досліджувати хвильові процеси в багатошаровому текстильному пакеті.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1355
Content type: Книга
Appears in Collections:Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1111.doc25,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.