Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1271

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Етимологічна структура іменникá художнього мовлення А. Кримського
Authors: Байдюк, О.І.
Keywords: онім;поетонім;масонім;фемінонім;мас-фемінонім;оним;поэтоним;масоним;феминоним;масс- феминоним;onym;poetonym;masonym;feminonym;the mas-feminonym
Issue Date: 2013
Citation: Байдюк, О. І. Етимологічна структура іменникá художнього мовлення А. Кримського [Текст] / О. І. Байдюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. /гол. ред. М. Є. Cкиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – Вип. 6, ч. 3. – С. 6-11.
Abstract: У статті з’ясовано специфіку етимологічного статусу чоловічих, жіночих і подвійних) особових найменувань у художньому мовленні А. Ю. Кримського, встановлено їх продуктивність, визначено семантичне значення наявних видів досліджуваних одиниць.
В статье выяснена специфика этимологического статуса мужских (масонимов), женских (феминонимов) и двойных (масс-феминонимов) личных наименований в художественной речи А. Ю. Крымского, установлена их производительность, определенно семантическое значение имеющихся видов исследуемых единиц.
There is research of the specific of etymologic status and semantics of the masculine (masonyms), womanish (feminonyms) and double (the masfeminonyms) personal names in the stories of A. Krymski in the article. We describe the different looks of linguists, which pertains to the personal names.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1271
UDC: 811.161.2’373
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf371,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.