Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11415

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Управління фінансовими ризиками банку за матеріалами АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
Authors: Приймак, Богдан Миколайович
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;ризики банку;фінансові ризики;управління фінансовими ризиками;економічні нормативи;кредитний ризик;валютний ризик;відсотковий ризик;ризик ліквідності
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Приймак. Б. М. Управління фінансовими ризиками банку за матеріалами АТ «Комерційний Індустріальний Банк» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Б. М. Приймак. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 76 с.
Abstract: Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності, фінансові ризики посідають ключову роль у структурі ризиків банківської установи. Виходячи з цього управління фінансовими ризиками банку потребують детального дослідження. Мета дипломної роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення управління фінансовими ризиками банківської установи. Об’єктом дослідження є фінансові ризики банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками банківської установи. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: дістало подальшого розвитку– підходи до трактування поняття «управління фінансовими ризиками» банку, на основі виокремлення, наступних : як процес, як сукупність методів, як сукупність дій, як напрям ризик-менеджменту. Застосування яких дасть змогу обрати ті способи управління фінансовими ризиками банку, які забезпечать стабільну діяльність банку за мінімального рівня впливу фінансових ризиків; ‒ система управління фінансовими ризиками банку, основними складовими елементами якої є: суб'єкти управління, принципи, функції, методи, інструменти та управлінські рішення, на основі виокремленням процесу управління ризиками з врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на формування мети, цілей та стратегії розвитку банківської установи. Застосування запропонованої системи дасть змогу забезпечити контроль за результативністю управління фінансовими ризиками банку.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11415
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Приймак.pdf729,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.