Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11412

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Організаційно-економічні аспекти управління розвитком страхування автотранспортних засобів в Україні на прикладі ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
Authors: Антонюк, Вікторія Володимирівна
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;страхування;автотранспортні засоби;автотранспортне страхування;страхування КАСКО;“Зелена картка”
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Антонюк В. В. Організаційно-економічні аспекти управління розвитком страхування автотранспортних засобів в Україні на прикладі ПрАТ «СК «Євроінс Україна» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / В. В. Антонюк ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 75 с.
Abstract: Реалії існування сучасного суспільства обумовлюють зростання важливості та нарощення обсягів страхування автотранспортних засобів, як одного з найбільш популярних та доступних видів страхового захисту в Україні та світі. При значній концентрації роботи вітчизняних страховиків на наданні послуг з автострахування, актуальними для більшості страхових компаній залишаються питання виваженого формування страхового портфеля, цінової політики, нарощення обсягів діяльності за загальноприйнятими варіантами співпраці з клієнтами та використання індивідуалізованих підходів, що вимагають виваженого перегляду усталених організаційно-економічних базисів страхової діяльності та напрацювання нових стратегій і технологій ефективних безпосередньо для сегменту автострахування. Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та удосконалення організаційно-економічних аспектів управління розвитком страхуванням автотранспортних засобів у сучасному конкурентному середовищі.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11412
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магiстерс_ка_робота_Антонюк_Вiкторiя_unichek.pdf1,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.