Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11402

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Управління ліквідністю банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк»
Authors: Цісар, Юлія Валентинівна
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;стрес-тестування;ліквідність банку;управління ліквідністю банку;активи банку;пасиви банку;грошові потоки
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Цісар Ю. В. Управління ліквідністю банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ю. В. Цісар ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 74 с.
Abstract: В умовах впливу пандемії COVID-19, ліквідність банку відіграє важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у фінансовій системі держави. Ліквідність банку легко піддається трансформації під впливом мінімальних коливань кон’юнктури фінансових ринків та поведінки клієнтів. Тому для управлінням ліквідністю банківської системи загалом, так і окремого банку використовуються інструменти регулювання ліквідності. Однак, у сучасних динамічних умовах функціонування, управління ліквідністю банку недостатньо ефективне та не забезпечує оптимального розподілу і використання банківських ресурсів. Саме тому, важливого значення набувають дослідження теоретичних та практичних аспектів сучасних інструментів управління ліквідністю банків, що забезпечить стабільності та надійності як окремого банку, так і банківської системи в цілому.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11402
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Цiсар.pdf695,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.