Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11401

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Комплаєнс-контроль в системі корпоративного менеджменту банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк»
Authors: Хитра, Олександра Юріївна
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;комплаєнс - контроль в системі корпоративного управління банку;комплаєнс;комплаєнс - контроль;комплаєнс - ризики
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Хитра О. Ю. Комплаєнс-контроль в системі корпоративного менеджменту банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / О. Ю. Хитра ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 73 с.
Abstract: Першорядне значення для забезпечення фінансової стабільності держави як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях має стан і розвиток банківської системи. В сучасних умовах актуалізується питання якості функціонування та надійності банківських установ, які надає послуги на різних сегментах фінансовому ринку. Кожному банку, який має намір вести або веде законний і цивілізований бізнес, є важливим дотримання чинних норм та правил, що регулюють банківську діяльність, відповідність усіх нормативно-методичних і стратегічних актів (положень, документів) банку цим правилам. Банківська установа, яка високо цінує свою репутацію надійного та прозорого інституту фінансового ринку, повинна здійснювати свою діяльність у відповідності з міжнародними стандартами, при цьому, створюючи корпоративну культуру нетерпимості до корупції, завжди прагнучи дотримуватися букви закону. Адже довіра усіх зацікавлених осіб (стейкголдерів) банку ґрунтується на впевненості в тому, що банківська діяльність здійснюється з дотриманням основ професійної етики згідно з стандартами найвищої якості. Тому провідні світові фінансові установи вдосконалюють уже існуючі моделі побудови систем ризик-менеджмент та створюють нові підходи та методи управління банківськими ризиками. Одним із таких новостворених видів ризиків є комплаєнс-контроль, який уособлює в собі відповідність діяльності банків законодавству, стандартам та етичним нормам ведення бізнесу. Комплаєнс-контроль є важливим елементом системи корпоративного управління і вигода від його впровадження значно перевищує ризики, які виникають за його відсутності. Тому, дослідження системи комплаєнс-контролю є сьогодні вкрай актуальним та необхідним для забезпечення стійкого розвитку як окремого банку, так і банківської системи країни загалом.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11401
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Хитра_для_репозитарiю.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.