Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11400

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Заощадження домогосподарств: суть, форми та особливості активізації банківськими установами за матеріалами АТ «Державний ощадний банк України»
Authors: Семенишина, Альона Олегівна
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;депозитні вкладення банків;домогосподарства;заощадження домогосподарств;організовані заощадження;неорганізовані заощадження
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Семенишина А. О. Заощадження домогосподарств: суть, форми та особливості активізації банківськими установами за матеріалами АТ «Державний ощадний банк України» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / А. О. Семенишина ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 67 с.
Abstract: Заощадження домогосподарств на рівні будь-якої держави розглядаються як джерело інвестування в її економіку. Саме заощадження визначають спроможність економічної системи держави генерувати капітал, а тому є джерелом примноження суспільного багатства. Важливе значення для досягнення стратегічних цілей соціального та економічного розвитку країни має розширення та зміцнення фінансових взаємовідносин домашніх господарств з усіма інститутами різних сегментів фінансової системи. Тобто вкрай важливим є вплив грошових доходів населення на формування бюджетних, кредитних і страхових ресурсів, незамінною є участь домогосподарств у формуванні статутного капіталу нефінансових та фінансових корпорацій, участь у функціонуванні ринків капіталу: грошовому ринку, ринку цінних паперів та ринку похідних фінансових інструментів. Тому мотивування домашніх господарств до здійснення заощаджень та їх трансформації в інвестиції є однією з головних цілей розвитку економіки України. Адже рішення домогосподарств про здійснення заощаджень та про їх інвестування є важливим чинником стабільного та стійкого розвитку економіки будь-якої держави, особливо за умови формування соціально-орієнтованої ринкової економіки.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11400
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Семенишина_для_репозитарiю.pdf771,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.