Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11394

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Фінансова діагностика підприємства: сутність та напрями здійснення за матеріалами ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА», м. Київ
Authors: Донець, Євгеній Сергійович
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування;рентабельність;фінансова діагностика;аналіз;оцінка;експрес-оцінка;ліквідність;платоспроможність;фінансова стійкість;ділова активність
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Донець Є. С. Фінансова діагностика підприємства: сутність та напрями здійснення за матеріалами ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА», м. Київ : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Є. С. Донець ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 76 с.
Abstract: На сьогодні, ринкове середовище функціонування вітчизняних підприємств характеризується динамічністю та нестабільністю. Тому, для ефективної діяльності підприємства, важливо вчасно виявити вплив негативних чинників, створити умови конкурентного функціонування на ринку, забезпечити фінансову стійкість підприємства. Основним інструментом вирішення вказаних задач є фінансова діагностика, функціями якої є: оцінка впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, вивчення конкурентного становища в галузі, аналіз та оцінка фінансового стану підприємств, виявлення кризових явищ на підприємстві та ін. Фінансова діагностика суб’єктів господарювання забезпечить врахування фінансової стійкості підприємства на всіх етапах його розвитку та уможливить ефективне використання його фінансових ресурсів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11394
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФЕУ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Донец_.pdf804,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.