Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11306

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Управління розвитком персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства (на прикладі ДП «Новатор»)
Authors: Костюк, Ірина Володимирівна
Keywords: 073 Менеджмент;система розвитку персоналу;інновація;інноваційний розвиток;персонал;інтелектуальний капітал;компетенції працівників;розвиток персоналу
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Костюк І. В. Управління розвитком персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства (на прикладі ДП Новатор») : дипломна робота магістра : 073 Менеджмент / І. В. Костюк ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 89 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі висвітлено такі аспекти: Розділ 1 Теоретичні основи управління розвитком персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства. Розділ 2 Аналіз управління розвитком персоналу ДП «Новатор». Розділ 3 Удосконалення управління розвитком персоналу на ДП «Новатор». Наукова новизна роботи полягає у : виділенні характерних особливостей інноваційно-орієнтованих підприємств із врахуванням яких мають розроблятися програми розвитку персоналу; використанні методики SWOT-аналізу для визначення пріоритетних напрямів набуття працівникам нових компетенцій; узагальненні основних переваг і недоліків сучасних форм організації корпоративного навчання, виходячи з яких підприємство може обрати саме той варіант, який принесе йому найбільший економічний та соціальний ефект у довгостроковій перспективі. У кваліфікаційній роботі сформованопакет рекомендаційних заходів щодо удосконалення управління розвитком персоналу на ДП «Новатор», а саме: –підвищення ефективності управління розвитком персоналу шляхом формування та реалізації лідером колективу дієвого когнітивного, емоційного та мотиваційного механізмів; –забезпечення безперервного процесу розвитку працівників та досягнення стратегічних цілей за допомогою побудови системи корпоративного навчання та створення на базі підприємства віртуального навчального центру; –підвищення рівня компетентності та активізації інноваційної праці інженерно-технічних працівників шляхом створення на підприємстві гуртків якості.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11306
Content type: Магістерські роботи
Appears in Collections:ФУАТ/(М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна_робота_Костюк_I.В..pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.