Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.


Title: Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забез­печенні освітньої, науково-дослідної та іннова­цій­ної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.
Abstract: Висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки вищого навчального закладу, розглянуто напрями наукової роботи та діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів; показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ. Видання призначене широкому загалу фахівців бібліотечної справи, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11
UDC: 02(477)
metadata.dc.type: Книга
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_2012.docТекст для перегляду у Microsoft Word3,22 MBMicrosoft WordView/Open
conf_2012.pdfТекст для перегляду у Adobe Acrobat2,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
konfer1_1.jpgОбкладинка книги226,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.