Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10713

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання сервісів Сoggle i MindMeister для активізації лексики на заняттях з англійської мови
Authors: Тарасова, Ольга Володимирівна
Keywords: візуалізація навчального матеріалу;Сoggle;MindMeister
Issue Date: 16-Mar-2021
Publisher: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Citation: Тарасова О. Використання сервісів Сoggle i MindMeister для активізації лексики на заняттях з англійської мови / О. Тарасова // Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : зб. матеріалів IV Всеукр. наук. інтернет-конф. (18-19 берез. 2021 р.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – https://englishcontext.kpnu.edu.ua/?s=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Abstract: Застосування інтелект-карт на заняттях з англійської мови дозволяє: створити мотивацію до оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування; організувати індивідуальну, групову та колективну діяльність; здійснювати диференційований підхід; організувати проєктну діяльність студентів. Ключові переваги інтелект-карт: зручні у використанні; показують зв’язки між явищами; розвивають логіку мислення; сприяють кращому запам’ятовуванню інформації; об’єднують велику кількість даних; розвивають креативність, мислення.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10713
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра германської філології та перекладознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарасова_тези.docx661,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.