Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10572

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великій Британії
Authors: Лапшина, Ольга
Дорофєєва, Олена
Keywords: лінгвістика;фахівець з лінгвістики;освітня програма;Велика Британія;Україна
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Лапшина О. О. Зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великій Британії / О. О. Лапшина, О. М. Дорофєєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 2 (49). – C.
Abstract: Сучасні виклики лінгвістичної глобалізації посилили увагу до професійної підготовки фахівців з лінгвістики. Аналіз наукових праць із порівняльної педагогіки засвідчив, що порушена проблема в зарубіжному досвіді, зокрема у Великій Британії, не поставала предметом спеціальних досліджень в Україні. Відтак, метою статті є аналізування змісту професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії. Для реалізації виокремленої мети використано такі методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, структурно-функціональний, компаративно-педагогічний, пошуковий, прогностичний. Аналіз змістового компонента професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії засвідчив, що структуризація та відбір змісту освіти відбувається на основі компетентнісного підходу, принципів предметної спеціалізації міждисциплінарності, модульності, елективності, фундаменталізації. Структура навчальних планів охоплює обов’язкові та вибіркові дисципліни, а також підготовку дисертації. Обов’язкові дисципліни охоплюють ключові сфери лінгвістики (фонетику, фонологію, семантику, морфологію, синтаксис, прагматику). Вибіркові модулі зосереджені на галузях лінгвістики (психолінгвістиці, соціолінгвістиці, нейролінгвістиці, прикладній, когнітивній, комунікативній та криміналістичній лінгвістиці).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10572
UDC: 378.225
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapshyna_Dorofeyeva.doc88,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.