Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1051

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Основи денотатно-номінативного групування онімної лексики
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Keywords: українська ономастика;власна назва;онім;пропріальна одиниця;денотатно-номінативна типологія;характер іменованих денотатів
Issue Date: 2011
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Торчинський, М. М. Основи денотатно-номінативного групування онімної лексики [Текст] / М. М. Торчинський // Вісник Прикарпатського університету. Філологія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 29-31. – С. 27-31.
Abstract: У статті описано систематизацію власних назв за характером іменованих об’єктів. Встановлено, що, незважаючи на значну кількість досліджень з цієї проблеми, до сьогодні відсутня усталена денотатно-номінативна типологія онімів. Пропонована класифікаційна схема, що ґрунтується на вказаних особливостях пропріальних одиниць, дозволяє більш чітко і послідовно структурувати онімію української мови. У цілому засвідчено майже півтори тисячі різновидів власних назв.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1051
UDC: 811.161.242
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Івано-Франківськ_2011.doc99 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.