Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1050

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Конотація онімної лексики
Other Titles: Connotation is onyms vocabularies
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Torchyns'kyi, M.M.
Keywords: українська ономастика;власна назва;конотація онімів;конотонім;інтралінгвальні та інтерлінгвальні конотоніми;name own;connotations onyms;konnotonym;intralinguistic and intelinguistic konnotonims
Issue Date: 2010
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Citation: Торчинський, М. М. Конотація онімної лексики [Текст] / М. Торчинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 11. – С. 25–32.
Abstract: У статті аналізується явище конотації як одна із найбільш характерних особливостей власних назв. Засвідчено, що конотація найбільш поширена серед особових імен, хоронімів, ойконімів, оронімів, міфонімів та вітопоетонімів. Найбільш часто розмежовуються інтралінгвальні та інтерлінгвальні конотоніми. На конотації переважно ґрунтується явище трансонімізації.
The phenomenon of connotations as one of the most characteristic features of the names own is analyses in the article. It is witnessed that connotation is most widespread among the personal names, horonyms, oykonyms,oronyms, mifonyms and vitopoetonyms. Intralinguistic and intelinguistic is most often differentiated konnotonyms. On connotations the phenomenon of transonymization is often based.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1050
UDC: 811.161.2:81’373.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вінниця_2010 Д.doc61,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.