Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1041

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Кодифікація норм правопису власних назв української мови
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Keywords: українська ономастика;власна назва;онім;правопис;велика літера
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Острозька академія"
Citation: Торчинський, М. М. Кодифікація норм правопису власних назв української мови [Текст] / М. М. Торчинський // Наукові записки. Сер. : Філологічна / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. – Вип. 22. – С. 25–33.
Abstract: У статті розглядається проблема правопису власних назв, передусім їх написання з великої літери (наявність певних недоречностей фіксується серед антропонімів, топонімів, ергонімів, ідеонімів тощо). Пропонуються конкретні шляхи покращення правописної ситуації шляхом уніфікації і значного спрощення правил на основі їх зв’язку з певними розрядами пропріативів.
The problem of spelling of the names own is examined in the article, foremost their writing from a capital letter (the presence of certain irrelevances is fixed among antroponнyvs, toponymis, ergonyms, ideonyms. Key words: name own, onym, spelling, capital letter.
В статье рассматривается проблема правописания имен собственных, прежде всего их написание с большой буквы (наличие определенных сложностей фиксируется среди антропонимов, топонимов, эргонимов, идеонимов и некоторых других классов онимов). Предлагаются конкретные пути улучшения ситуации путем унификации и значительного упрощения правил на основе их связи с определенными разрядами проприативов. Ключевые слова: имя собственное, оним, правописание, большая буква.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1041
UDC: 811.161.2:81’373.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Острог_2012 Д.doc70 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.