Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10288

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО
Authors: Рогульська, Оксана
Дроздова, Вероніка
Рудніцька, Катерина
Keywords: інноваційні технології;проектні технології навчання;іноземна мова;дистанційне навчання
Issue Date: May-2021
Citation: Дроздова В., Рогульська О., Рудніцька К. Особливості використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). C. 127-133.
Abstract: Анотація.У статті розглянуто використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО. На основі вивчення педагогічної, психологічної та методичної літератури, програмно-методичної документації ЗВО та досвіду практичної роботи,виявлено, що питання використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО не є достатньо дослідженим. Зазначено, що технологія проектного навчання уможливлює створення педагогічних умов для подальшого розвитку кре-ативних здібностей та якостей особистості студента, необхідних для творчої професійної діяльності в май-бутньому, що і зумовлює актуальність дослідження. Мета статті полягає у висвітленні теоретичних основ та особливостей використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО. Для вирішення питання, що постало в науковій розвідці, були застосовані теоретичні (аналіз наукових дже-рел, педагогічної, психологічної літератури та навчально-методичних матеріалів, порівняння) та емпіричні (анкетування, бесіди, тестування, узагальнення педагогічного досвіду, інтерв’ювання, спостереження) мето-ди дослідження з метою розуміння проблеми та виявлення труднощів, пов’язаних з використанням інновацій-них технологій, а саме, проектних технологій, у процесі дистанційного навчання іноземної мови. Виявлено, що існує проблема, пов’язана із недостатнім професіоналізмом у використанні інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання з боку викладачів, що негативно впливає на ефективність, продуктивність та рівень викладання, та недостатнім вмінням, з боку студентів, спілкуватися в інформаційному середовищі. Об-ґрунтовано, що проектна технологія дозволяє навчити студентів здобувати знання самостійно, активізувати їх, вміти використовувати отриману інформацію для вирішення нових пізнавальних та практичних завдань.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10288
UDC: 378.018.43:004.77:[37.016:81’243]
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdova_Rudnitska_Rogulska.doc119 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.