Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10192

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методологія викристання ІКТ на базі SolidWorks
Authors: Рудик, Олександр Юхимович
Диха, Олександр Володимирович
Keywords: SolidWorks;SolidWorks Simulation;знімач;захват;коефіцієнт запасу міцності
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Умань : Візаві
Citation: Рудик О. Ю. Методологія викристання ІКТ на базі SolidWorks / О. Ю. Рудик, О. В. Диха // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : ІІІ Всеукр. наук. Інтернет-конф., 26-27 берез. 2021 р. : зб. матеріалів / МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Медведєва М.О. (голов. ред.), Ткачук Г.В., Жмуд О.В., [та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – С. 120-122.
Abstract: Задачею дослідження ставилось визначення максимального зусилля, яке можна прикласти до захвата спроектованого знімача. При цьому відштовхувались від коефіцієнту запасу міцності n = 5.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10192
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303_Uman_2_F7.doc122,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.