Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1010

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Powloki weglikowo - ceramiczne - wytwarzanie, wlasnosci і aplikacje
Other Titles: Сausing of carbon- ceramic coverages, properties and application.
Authors: Shalapko, Yuriy
Keywords: obróbka elektroiskrowa;twarde stopy z ceramiki;tarcie;zużycie;electrosparks alloing;hard alloys with ceramics;friction;wear
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Powloki weglikowo - ceramiczne - wytwarzanie, wlasnosci і aplikacje [Текст] / N. Radek, Z. Wrzałka, J. Shalapko, J. Bronček, I. Bilska, J. Świderski // Проблеми трибології. – 2013. – № 4. – С. 82-91.
Abstract: Przedmiotem badań morfologicznych i tribologicznych były powłoki nakładane elektrodami WC-Co- Al2O3 (85 % WC, 10 % Co oraz 5 % Al2O3) oraz WC-Co- Al2O3/3TiO2 (85 % WC, 10 % Co oraz 5 % Al2O3/3TiO2) o przekroju 4 mm x 6 mm metodą elektroiskrową na próbki wykonane ze stali C45. Powłoki nanoszono w osłonie argonu. Badania oporów tarcia (tarcie technicznie suche) przeprowadzono na próbkach w kształcie pierścienia wykonanych ze stali węglowej wyższej jakości C45 (w stanie normalizowanym).
The subject of the study of morphological and tribological coatings were applied to the electrodes WC-Co- Al2O3 (85% WC, 10% Co and 5% Al2O3) and WC-Co- Al2O3/3TiO2 (85% WC, 10% Co and 5 Al2O3/3TiO2) a cross-section of 4 mm x 6 mm by spark erosion of the sample made of C45 steel. The coatings were applied argon. A friction resistance test (dry friction) was performed on samples in the form of a ring madeof carbon steel C45 higher quality (when normalized).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1010
UDC: 621.2.082.18
Content type: Стаття
Appears in Collections:Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ptl_2013_4_2.pdf450,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.