Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1002

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дослідження екологічної безпечності матеріалів для виготовлення взуття (повідомлення ІІ)
Other Titles: Environmental safety study material for making
Authors: Іванішена, Т.В.
Ivanishena, Т.V.
Keywords: екологічна безпечність;біотестування;фізико-хімічні методи;індекс токсичності;environmental safety;bioassay;physical and chemical methods;the index of toxicity
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Іванішена, Т. В. Дослідження екологічної безпечності матеріалів для виготовлення взуття (повідомлення ІІ) [Текст] / Т. В. Іванішена // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 5. – С. 129-132.
Abstract: В роботі встановлювали доцільність застосування біотестування для оцінки екологічної безпечності матеріалів для виготовлення взуття поряд з традиційними фізико-хімічними методами аналітичної хімії та порівнювали визначені показники токсичності при використанні цих двох методів. В результаті аналізу визначено практично повне співпадіння значень отриманих за двома методами, запропоновано ряд токсичності впливу взуттєвих матеріалів на здоров’я людини та встановлено, що найбільш досконалим методом щодо визначення токсичності, тобто впливу на організм людини, залишається біотестування.
In work established the feasibility of bioassay to assess the environmental safety materials for making shoes along with traditional physical and chemical methods of analytical chemistry. The reduced concentration of harmful substances by physical and chemical methods to a single dimensionless toxicity index of the material. Comparison of toxicity index of LC50, defined in different biotest-objects. The analysis proposed a number of toxic effects of shoe materials on human health and found that the most perfect method to determine toxicity, the impact on the human remains bioassay.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1002
UDC: 685.31.02
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_12.pdf162,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.