Browsing by Author Лужанський, В.І.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
36luz.pdf.jpg2010Адаптивна маршрутизація на паралельних обчислювальних структурахЛужанський, В.І.; Панімасов, Р.О.
2.31.pdf.jpg2012Вплив нелінійних ефектів оптичного волокна па пропускну здатність корпоративних систем зв'язкуЛужанський, В.І.; Бабій, Ю.О.; Мельник, Л.М.
13.pdf.jpg2017Вплив основних параметрів базової станції в системах рухомого радіозв’язку на ймовірність бітової помилки на вході приймача мобільного терміналу та відстані між нимиЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Волошина, В.А.; Luzhanskiy, V.I.; Karpova, L.V.; Voloshyna, V.A.
4.pdf.jpg2020Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту cdmaЛужанський, В.І.; Форкун, І.В.; Форкун, Ю.В.; Кльоц, Ю.П.; Luzhansky, V.; Forkun, I.; Forkun, Y.; Klots, Y.
лужанський2.pdf.jpg2016Вплив швидкості передачі даних в системах мобільного зв'язку при відповідних співвідношеннях сигнал/шум на ймовірність бітової помилки та числа максимально активних абонентівЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Марїїна, Ю.В.; Luzhanskiy, V.I.; Karpova, L.V.; Mariina, Y.V.
лужанськ.pdf.jpg2015Дослідження впливу дисперсії та нелінійних ефектів на пропускну здатність волоконно-оптичних системЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Степанов, С.О.; Luzhanskyi, V.I.; Karpova, L.V.; Stepanov, S.O.
15.pdf.jpg2019Дослідження діаграми направленості плоскої еквідистантної рівноамплітудної фазованої антенної решітки залежно від довжини електромагнітної хвилі, кількості випромінюючих елементів та відстані між нимиЛужанський, В.І.; Макаришкін, Д.А.; Партика, Д.С.; Luzhanskiy, V.I.; Makarishkin, D.A.; Partyka, D.S.
12.pdf.jpg2018Дослідження енергетичних параметрів волоконно-оптичних систем передачі для забезпечення заданої якості зв'язкуЛужанський, В.І.; Макаришкін, Д.А.; Маринін, М.В.; Luzhanskiy, V.I.; Makaryshkin, D.A.; Marinin, M.V.
14.pdf.jpg2017Дослідження завадової обстановки під час руху мобільної станції при різних потужностях та висотах антен базових станцій в умовах забудови містаЛужанський, В.І.; Макаришкін, Д.А.; Наркевич, М.Ю.; Luzhansky, V.I.; Makaryshkin, D.A.; Narkevych, M.U.
10.pdf.jpg2019Дослідження завадостійкості блокових кодів в умовах зміни швидкості коду, швидкості передачі цифрових потоків інформації та температури навколишнього середовища для забезпечення заданої якості зв’язкуЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Люльчук, А.О.; Luzhanskiy, V.I.; Karpova, L.V.; Lyulchuk, A.O.
31.pdf.jpg2021Дослідження завадостійкості сигналу на вході приймача мобільної станції при різних характеристиках базових станцій в умовах забудови містаЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Повх, А.І.; Luzhansky, V.I.; Karpova, L.V.; Povkh, A.I.
20.pdf.jpg2019Дослідження залежності потужності сигналу на вході приймача мобільної станції від параметрів базової станції та визначення максимально можливого радіуса зони впевненого прийому в мережі LTEЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Шевчук, Т.С.; Luzhanskiy, V.I.; Karpova, L.V.; Shevchuk, T.S.
ЛУЖАНС_КИЙ.pdf.jpg2020Дослідження пропускної здатності каналу залежно від завадостійкості та інформаційних параметрів таймерних сигнальних конструкційЛужанський, В.І.; Макаришкін, Д.А.; Гончарук, Т.Л.; Luzhansky, V.I.; Makarushkin, D.A.; Honcharuk, T.L.
ВОТТП13.pdf.jpg2020Комп’ютерні технології автоматизації теплофізичного конструювання радіоелектроного модуля касетного типу з мікросхемами для забезпечення заданого теплового режимуЛужанський, В.І.; Каштальян, А.С.; Кльоц, Ю.П.; Luzhansky, V.; Kashtalyan, A.; Klyots, Y.
пятын.pdf.jpg2015Конфіденційна система зв'язкуПятін, І.С.; Лужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Pyatin, I.S.; Lughanskiy, V.I.; Karpova, L.V.
8.pdf.jpg2017Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по фур'є-образу відбитого сигналуКарпова, Л.В.; Лужанський, В.І.; Самарук, Н.М.; Karpova, L.V.; Luzhanskiy, V.I.; Samaruk, N.M.
14.pdf.jpg2019Метод згорткового декодування в умовах перемеження символівМакаришкін, Д.А.; Лужанський, В.І.; Онишко, О.Г.; Невиданчук, С.А.; Makaryshkin, D.; Luzhanskiy, V.; Onyshko, O.; Nevydanchuk, S.
лужанський.pdf.jpg2015Моделювання та дослідження ефективності структур телекомунікаційних мереж з динамічною маршрутизацією та їх порівняння за критерієм «ефективність-вартістьЛужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Подгорних, Б.С.; Luzhansky, V.I.; Karpova, L.V.; Podgornykh, B.S.
лужанський1.pdf.jpg2016Оцінка ефективності систем мобільного зв’язку залежно від технічних характеристик антен базових станцій та якості обслуговування абонентів стандартів gsm та cdmaЛужанський, В.І.; Бабій, Ю.О.; Айдаров, О.П.; Luzhanskiy, V.I.; Babiy, Y.O.; Aydarov, O.P.
2_32.pdf.jpg2013Оцінка ймовірності помилки в DWDM-системіЛужанський, В.І.; Бабій, Ю.О.; Солодкий, В.І.; Luzhanskiy, V.I.; Babiy, Y.O.; Solodkyi, V.I.